Bảng giá Hosting

Bảng giá Hosting

Bảng giá Hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.
Giảm 10% khi đăng ký 2 năm, -15%: 3 năm, -20%: 4 năm, -25%: 5 năm

Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.

TV-01

 • Dung lượng: 500 MB
 • Băng thông: 15 GB
 • Sub-domain: 05
 • Email: 05
 • My SQL: 01
 • Addon Domain: 0
 • Park Domain: 0
 • Backup hàng ngày & hàng tuần
 • Hỗ trợ 24x7x365

TV-03

 • Dung lượng: 1000 MB
 • Băng thông: 30 GB
 • Sub-domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • My SQL: 03
 • Addon Domain: 0
 • Park Domain: 3
 • Backup hàng ngày & hàng tuần
 • Hỗ trợ 24x7x365

TV-02

 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub-domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • My SQL: 05
 • Addon Domain: 1
 • Park Domain: 5
 • Backup hàng ngày & hàng tuần
 • Hỗ trợ 24x7x365

TV-04

 • Dung lượng: 5 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub-domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • My SQL: 10
 • Addon Domain: 5
 • Park Domain: Unlimited
 • Backup hàng ngày & hàng tuần
 • Hỗ trợ 24x7x365

Leave a Comment

Your email address will not be published.