Email cho Doanh nghiệp

Email cho Doanh nghiệp

Email cho Doanh nghiệp

Tạo email với tên miền riêng của Doanh nghiệp ([email protected]) giúp bạn gửi được những bức thư có độ uy tín cao hơn đến cho khách hàng thay vì sử dụng các đuôi email @gmail.com hay @yahoo.com…

 • Tốc độ nhanh – ổn định – liên tục – an toàn.
 • Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys.
 • Đáp ứng số lượng Email lớn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.
 • Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên, Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.
 • Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline.
 • Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng.
 • Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng.
 • Chống được Virus, Spam cực kỳ hiệu quả.

EMAIL-01

 • Dung Lượng: 05 Gb
 • Địa chỉ Email: 05
 • Email forwarder: 05
 • Mail list: 01
 • Park Domain: 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP

EMAIL-02

 • Dung Lượng: 10 Gb
 • Địa chỉ Email: 20
 • Email forwarder: 20
 • Mail list: 02
 • Park Domain: 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP

EMAIL-03

 • Dung Lượng: 50 Gb
 • Địa chỉ Email: 100
 • Email forwarder: 100
 • Mail list: 10
 • Park Domain: 02
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP

Leave a Comment

Your email address will not be published.